Giới thiệu về bếp từ

Bếp từ là loại bếp điện hoạt động theo nguyen lý cảm ứng từ, chỉ những vùng đáy nồi tiếp xúc là nóng lên, vì vậy bếp an toàn với…